Forskningsprosjekt


Bakteriemiar i Nord-Trøndelag - HUNT-sepsis cohorten

Vitenskapelig tittel:

Genetic and phenotypical risk factors for sepsis in the Nord-Trøndelag Health StudyProsjektbeskrivelse:
Bakterier i blodbanen (bakteriemi) gir opphav til sepsis, som er en alvorlig infeksjonssykdom med høy dødelighet. Risikofaktorer for sepsis er mangelfullt forstått. Hensikten med prosjektet er å finne mer kunnskap om faktorer som har betydning for innsykning og overlevelse av sepsis ved å kople data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med sykehusbasert informasjon om bakteriemier. Blant de potensielle risikofaktorene vi ønsker å studere, er levevaner (som røyking), komorbiditet (som diabetes), medikamentbruk (som statiner og protonpumpehemmere) og genetiske varianter. Identifikasjon av genetiske varianter som er assosiert med sepsis, kan gi innsikt i biologiske mekanismer som har betydning for utvikling av sepsis. I tillegg vil vi studere forekomst og prognose av sepsis basert på sykehusdata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/153 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Mehl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU, St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Det er aktuelt å søke ytterligere finansieringskilder, som Forskningsrådet og National Institutes of Health i USA.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD-studium
Materiale fra biobank:
HUNT Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2012 REK midt
26.10.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
21.06.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
10.04.2015 REK midt
25.04.2018 REK midt