Forskningsprosjekt


Axl-reseptor og kreftstamceller

Vitenskapelig tittel:

Targeting Cancer Stem Cells with Axl Receptor Inhibitors to Improve the Treatment of Cancer. Aim 1-3.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Kreftstamceller er en undergruppe av kreftceller som er motstandsdyktige mot kjemoterapi og som har økt evne til fjernspredning. Etter cellegiftbehandling kan andelen kreftstamceller øke, og utvikling av kreftstamcelletrekk kan være en viktig resistensmekanisme mot kjemoterapi og et trinn i utvikling og tilbakefall av aggressiv kreft. Reseptoren Axl er ofte oppregulert i aggressive kreftsvulster. Man vil i studien undersøke om denne reseptoren er markør for kreftstamcelleassosiert behandlingsresistens, og om man kan bedre kreftbehandlingen dersom Axl-reseptoren i kreftcellene blir hemmet. Deltakerne er pasienter med metastatisk melanom, metastatisk nyrekreft eller primær og metastatisk brystkreft. Deltakelsen innebærer at pasienten avgir ekstra vevsprøve, som vil bli undersøkt for uttrykking av Axl og andre kreftstamcellemarkører. Axl-hemmere vil bli testet ut på cellelinjer etablert fra vevsprøvene. Antall forskningsdeltakere er 20.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/78 Prosjektstart: 15.02.2012 Prosjektslutt: 15.02.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Oddbjørn Straume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert med forskningsmidler til prosjektleder Jim Lorens fra Kreftforeningen, Forskningsrådet og Helse VestForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK vest
23.10.2014 REK vest