Forskningsprosjekt


Studier av humane NK-celler

Vitenskapelig tittel:

Natural Killer cells in health and disease.Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt som skal analysere en undergruppe hvite blodceller som kalles NK-celler. Det antas at NK-celler kan drepe infiserte celler og kreftceller. På den måten kan de holde en infeksjon i sjakk eller forhindre spredning av kreftceller og ha en beskyttende rolle mot utvikling av visse kreftformer, som leukemi. Denne studien har som mål å finne ut mer om hvordan NK cellene bidrar i immunresponsen ved (1) å definere nye undergrupper av NK celler som kan mediere antitumor aktiviteter, og (2) ved å granske hvordan intracellulære signal overføringer r kontrollerer NK celle effektor funksjoner. Det antas at disse undersøkelsene skal lede til økt innsikt i reguleringen av den medfødte immunresponsen. Analysene vil bli gjort på Buffy coat av blod fra friske personer. Det skal foretas "fenotypiske og funksjonelle tester av hvilende NK-celler, samt av NK-celler stimulert enten ved hjelp av antistoffer eller med kreftcellelinjer. Det biologiske materialet for undersøkelsen leveres fra Blodbanken i Oslo. Blodgiverne gir et generelt samtykke til at blodet deres kan benyttes til forskning, og at dette kan gjøres uten at Blodbanken gir blodgiveren informasjon om aktuelle forskningsprosjekter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1452 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Inngjerdingen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prof. Vaages forskningsgruppe, som prosjektleder Inngjerdingen er en del av, er hovedsaklig finansiert av Helse Sør-Øst. Det søkes for tiden om egne midler til dette spesifikke prosjektet beskrevet i denne søknaden.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst