Generell forskningsbiobank


Biobank av norske familier med økt forekomst av svangerskapsforgiftning

Prosjektbeskrivelse:
REK midt har tidligere godkjent prosjektetet «Genetisk disposisjon for utvikling av preeklampsi. Etablering av en biobank av familier med økt forekomst av preeklampsi for genetiske studier” (tidligere delstudie B- «Familiestudien», ref. 157-03). Det ble da samlet inn blodprøver og klinisk informasjon fra individer tilhørende familier med økt forekomst av svangerskapsforgiftning (pre-eklampsi). Innsamlingen foregår ved fem ulike sykehus (Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, St. Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus), og vil avsluttes april 2012. Det er benyttet to ulike informasjons- og samtykkeskriv; et for indekskvinner og et for familiemedlemmer. Man ønsker nå å samle materiale og opplysninger i en felles generell biobank. Ansvarshavende for biobanken er professor Line Bjørge ved Haukeland Universitetssykehus. Helseopplysninger skal oppbevares ved IKT Helse Bergen, mens biologisk materiale skal oppbevares på HUNT Forskningssenter. HUNT og prosjektleder skal begge ha tilgang til koblingsnøkkel. Hensikten med biobanken er å kunne gjøre kvalitetssikrede prøver og data tilgjengelig for prosjekter hvor fokus er svangerskapsforgiftning og hjertekarsykdommer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/408 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2009

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Line Bjørge
Forskningsansvarlig(e):  Helse-Bergen HF
HUNT forskningssenter / NTNU
Finansieringskilder: Egne forskningsmidler bevilget over FUGEII


Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2012 REK midt