Forskningsprosjekt


Longitudinell ultralyd studie av leddgikt-pasienter som starter med biologisk behandling,- en utvidelse av NORDMARD-studien

Vitenskapelig tittel:
Longitudinal ultrasonographic study of patients with rheumatoid arthritis starting biological medication, an extension of the NORDMARD study

Prosjektbeskrivelse:
Revmatoid artritt (leddgikt RA) er en betennelsessykdom i ledd, der den tradisjonelle kartleggingen av sykdomsaktivitet består av klinisk leddundersøkelse, laboratorieprøver, spørreskjemaer og DAS28. Ultralyd er en alternativ metode for å kartlegge leddbetennelse. I denne studien skal man sammenligne ultralydfunnene med de tradisjonelle metodene for vurdering av sykdomsaktivitet. Man skal videre studere om ultralyd er mer følsomt for endring, om ultralydfunn kan være prognostisk med tanke på behandlingsrespons, og sammenligne ultralydfunn med calprotectin (et granulocytt-protein) og andre biomarkører for inflammasjon og ved RA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1254 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.08.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Berner Hammer
Forskningsansvarlig(e):  Revmatologisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Grunnlag for mulig doktorgradsstudie, Nivå: Doktorgradsstudie
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst