Forskningsprosjekt


Hiv, tuberkulose og vitamin D som risikofaktor

Prosjektbeskrivelse:
Aktiv human tuberkulose er assosiert både med HIV-infeksjon og vitamin D-mangel. Vitamin D har betydning for immunforsvaret og økt risiko for aktiv tuberkulose hos innvandrere kan ha sammenheng med vitamin D mangel. Vitamin D fra mat og hud omdannes til aktive former i lever, nyrer og av celler i immunsystemet (makrofager). Vitamin D er viktig for kalsiumstoffskiftet som også reguleres av parathyroideahormon (PTH). Ved HIV er det påvist forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet og forandringer i ben (osteolyse). Det er uklart om dette skyldes selve HIV-infeksjonen eller behandling av denne eller evt kompliserendede tuberkulose. Formål: Kartlegge vitamin D-status hos HIV-pasienter i Norge, og spesielt se på følgende sammenhenger: 1)Vitamin D-status (innbefatter 25(OH)D, 1,25(OH)2D, serumkalsium, PTH) i forhold til grad av immunsvikt og risiko for aktiv tuberkulose 2)Vitamin D-status i forhold til etnisitet 3)Endringer i vitamin D-status ved medikamentell behandling av HIV og tuberkulose
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1421 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Johan N. Bruun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord