Forskningsprosjekt


Overlevelse ved familiær adenomatøs polypose (FAP)

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man kobling av Polyposeregisteret (et spesialregister på Kreftregisteret) med Kreftregisterets hoveddatabase for å studere overlevelse ved familiær adenomatøs polypose som er en arvelig sykdom som disponerer for kreft. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å koble Kreftregisterets hoveddatabase med Polyposeregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1374 Prosjektstart: 12.08.2007 Prosjektslutt: 15.07.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ketil Heimdal
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst