Forskningsprosjekt


En metodestudie av smertefølsomhetstester med spesiell vekt på Termal grill illusjon

Prosjektbeskrivelse:
Thermal grill illusjon beskriver en paradoks opplevelse av smerte selv om stimuli teoretisk sett ikke burde fremkalt smerte. "Grillen" består av staver som alene ikke gir opphav til smerte/ubehag, men ved å ha forskjellig temperaturer tett inntil hverandre i et 10 x 10 cm oppsett på underarmen, får en andel mennesker følelsen av smerte/ubehag mens andre synes det ikke er plagsomt i det hele tatt. Det antas at dette har å gjøre med sentral bearbeidelse av ”forvirrende sanseinformasjon”, og således ligner forholdene etter nerveskader med mer. Det forventes at slik testing kan predikere risiko for kronifisering etter traumer og operasjoner. Det vil muliggjøre å forebygge målrettet hos subgrupper av pasienter. I prosjektet skal man teste ut forskjellige algoritmer, dvs variere eksponeringstid og temperaturer, for å finne en algoritme som skille mellom følsomme og ikke-smertefølsomme individer på en reproduserbar måte. Dette skal sammenholdes med resultatene fra etablerte tester for smertefølsomhet. Det skal inkluderes 200 deltagere som rekrutteres blant ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Data omfatter smertetester, opplysninger om kjønn, alder, medikamentbruk og sykdommer. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2484 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne interne midlerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst