Forskningsprosjekt


Måling av platehemming under behandling med klopidogrel: Sammenligning av Lysaggregometri med Multiplate

Prosjektbeskrivelse:
En forutsetning for å kunne ha nytte av platefunksjonstester i klinisk sammenheng, er at testene gjenspeiler medisinenes effekt. LTA som metode er ressurskrevende, og krever at analysene gjøres på ferskt blod. Multiplate er en raskere metode. Studien har som formål å sammenligne Multiplate opp mot ADP-stimulert LTA, å teste på flere tidspunkter (variasjoner over uker og måneder), å gjøre flere målinger på hver sample (stabilitet og usikkerhet ved målingene), samt å bruke ulike ADP-konsentrasjoner ved testing.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2247 Prosjektstart: 05.01.2010 Prosjektslutt: 15.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gunnar Erikssen
Forskningsansvarlig(e):  Hjertemedisinsk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst