Forskningsprosjekt


Kombinasjonsbehandling med transepitelial corneatopografibasert excimerlaser og cornea cross-linking for synsrehabilitering ved keratokonus.

Vitenskapelig tittel:
Combined transepithelial cornea-topography-guided custom ablation and corneal cross-linking in treatment of keratoconus

Prosjektbeskrivelse:
"Topography guided custom ablation" (TGCA) er en nylig utviklet, rask og sikker excimerlaserbehandling for optisk regularisering av hornhinne. Den har vært lite brukt for behandling av keratoconus, da den innebærer uttynning av hornhinnen, med påfølgende fare for at keratoconus progredierer enda raskere etter behandlingen. "Corneal collagen cross-linking" (CXL) kan derimot stoppe utviklingen av keratokonus. En kombinasjon av disse to metodene (TGCA + CXL) vil potensielt være en god behandling for keratoconus for både stabilisering av keratoconus og korrigering av den optiske uregelmessigheten i hornhinnen Formål med dette prosjektet er å gi en kontrollert og sikker introduksjon av behandlingen for keratoconus med TGCA + CXL, for å oppnå en varig og stabil bedring av synet og erstatte eller redusere nødvendigheten for hornhinnetransplantasjon. Prosjektet vil dokumentere effekten og sikkerheten av den aktuelle behandlingen via en randomisert, kontrollert, prospektiv to-senterstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1371 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tore Arnstein Nitter
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjek, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord