Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker

Prosjektbeskrivelse:
Forskergruppen ønsker å studere den kombinerte effekten av afterload og barorefleks på hjertets minuttvolum hos friske mennesker. De arterielle barorefleksene motvirker raske endringer i blodtrykket. Hypotesen som skal prøves i prosjektet er om de mekaniske påvirkningene gjennom for eksempel endret perifer motstand motvirkes både av nervøse mekanismer (barorefleksen) og mekaniske mekanismer (afterload effekten). Effekten som barorefleksene har på hjertefrekvensen er godt studert. Hjertet kan påvirke blodtrykket gjennom å endre enten hjertefrekvens, slagvolum eller begge. Blodtrykksendringer kan også endre slagvolumet fra hjertet gjennom afterload-effekten. Denne effekten er lite studert, men kan ha økt betydning for sirkulasjonsreguleringen ved hjertesvikt. Baroreseptorene fyrer ved ulike grader av strekk, og dette strekket kan være nærmer knyttet til slagvolum enn blodtrykk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2426 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Maja Elstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Sluttmelding/publikasjon: Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst