Forskningsprosjekt


Kirurgisk korreksjon av ventralhernier oppstått etter midlertidig bukveggslukning hos traumepasienter

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet består i å kartlegge hvor stor andel av pasienter med bukveggsdefekter (etter skade) er egnet for standardisert klinisk metode, som er en metode basert på en kombinasjon av åpen og laparoskopisk (kikkhullsmetodisk) operasjon. Prosjektet er en prospektiv oppfølging av pasienter - 12 i alt - der brokk har oppstått etter operasjonen tross fascieadaptasjon og etter noen døgn forsinket primær lukking basert på en midlertidig bukveggslukning. Også pasienter der fascie ikke kunne adapteres og buken ble lukket kun med hudadaptasjon eller delhudstransplantat på tarm, inkluderes. Det skal kartlegges hvor stor andel av denne type pasienter som er egnet for en slik metode. I tillegg vil man kartlegge pasientforløp, komplikasjoner og resultater ved hjelp av et spørreskjema rettet mot pasienter, og to spørreskjemaer rettet mot deres leger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1385 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.10.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigrid Groven
Forskningsansvarlig(e):  Traumeenheten
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt for prosjektleder, Nivå: doktorgradsprosjekt for prosjektleder
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst