Forskningsprosjekt


Risiko for astma etter mycoplasma infeksjon

Vitenskapelig tittel:

Forårsaker Mycoplasma pneumoniae senere utvkling av astma?Prosjektbeskrivelse:
Mycoplasma pneumoniae er ofte påvist hos barn som har kjent astma. Det er sannsynlige biologiske mekanismer hvor mycoplasma kan forårsake astma symptomer. Imidlertid er det uvisst om mycoplasma kan forårsake utvikling av astma hos barn som ikke tidligere har hatt astma. Hvis mycoplasma forårsaker astma hos tidligere friske, vil dette påvirke hvordan leger følger opp barn som har mycoplasma infeksjon. Mycoplasma kan behandles med antibiotika. Hvis behandling viser seg å være beskyttende for astmautvikling, vil det være grunn for tidlig påvisning og behandling av mycoplasmainfeksjon. Høsten 2011 pågikk en større epidemi med mycoplasma som gir prosjektet grunnlag for å kunne inkludere nok barn i et prospektivt studium av astmarisiko etter gjennomgått mycoplasmainfeksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2570 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Barne- og Ungdomsklinikken, AHUS. I tillegg søkes det om lønnsmiddler til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst