Forskningsprosjekt


Mycoplasma epidemien på Østlandet 2011-2012

Vitenskapelig tittel:

En deskriptivt studie av Mycoplasma pneumoniae-epidemien på Østlandet i 2011-2012Prosjektbeskrivelse:
Mycoplasma pneumoniae er en bakterie som vanligvis gir luftveisinfeksjon med hoste, forkjølelsessymptomer og noen ganger lungebetennelse. Den kan også gi mer alvorlige infeksjoner som hjerne- eller leverbetennelse. Høsten 2011 har det forekommet flere infeksjoner med mycoplasma enn vanlig i Akershus, og det er registrert uvanlig mange alvorlige tilfeller, spesielt med hjernebetennelse. Dette er et utdanningsprosjekt som ønsker å kartlegge denne epidemien ved å beskrive start og varighet, antall pasienter, symptomer, effekt av behandling etc. I tillegg skal det gjøres undersøkelser av årets mycoplasma bacterium med DNA undersøkelser og protein undersøkelser, og sammenligne denne med lagrede bakterier fra tidligere år. Det planlegges å inkludere 500 pasienter, for barn under 16 år skal foreldre samtykke. Pasienter som har avlagt positiv prøve på mycoplasma, vil bli kontaktet pr telefon med opplysninger om prøveresultatet og får deretter tilsendt skriftlig informasjon og samtykke erklæring før inklusjon i prosjektet. Alle deltagere skal fylle inn spørreskjema to ganger. Det skal ikke tas nye prøver fra pasientene, kun innhentes informasjon fra allerede innsamlede kliniske datakilder. Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare (avidentifiserte) og koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2569 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Nakstad
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Barne- og Ungdomsklinikken og Mikrobiologiskseksjon, Akershus Universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Barnesykdommer, Nivå: Utdanning til spesialist i barnesykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst