Forskningsprosjekt


Retnings- og vinkelangivelse ved kanylering av AV-fistel med buttonholeteknikk hos hemodialysepasienter - en randomisert, kontrollert klinisk studie

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie for å undersøke om en retnings- og vinkelangivelse vil gi større suksess ved kanyleringer av arteriovenøs fistel (AVF) med knapphullsteknikk blandt hemodialysepasienter. Primært endepunkt er andel vellykkede kanyleringer, definert som en kanylering av en AVF hvor en kommer inn med butte nåler i begge kanaler ved første forsøk. Utvalget består av 70 hemodialysepasienter. Studien innebærer at pasientene blir randomiseres i to grupper; en gruppe får markert hvilken retning og vinkel man skal stikke med, mens den andre gruppen fortsetter etter dagens praksis. Data samles inn av dialysesykepleiere ved hjelp av spørreskjema og standardiserte metoder for å registrere data fra hver dialysebehandling i åtte uker. Samtykke innhentes. Til sammen fem norske sykehus deltar i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2544 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Stein Hallan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

St Olav hospitalForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk helsevitenskap, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2012 REK midt
23.03.2012 REK midt