Forskningsprosjekt


Nøyaktighet ved guidet implantatkirurgi og scanning for protetiske konstruksjoner

Vitenskapelig tittel:

Nøyaktighet ved guidet implantatkirurgi og scanning for protetiske konstruksjoner

En prospektiv undersøkelse av Straumann Cares digital solutionsProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere en ny metode for behandling hos personer som trenger kjevebensforankrede tannimplantater. Den vanlige prosedyren går ut på kirurgisk behandling i to trinn og med en samlet behandlingstid på 6-12 måneder. En vesentlig forenkling kan skje ved hjelp av implantatbehandling med digitalt styrt kirurgi. Dette prosjektet skal studere pasienter som opereres med denne metoden for å undersøke 1) i hvilken grad inngrepet er ubehagelig, og 2) hvor nøyaktig plasseringen blir. Forskningsdeltakerne rekrutteres blant pasienter som henvises til Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, grunnet tap av/manglende tenner i sidesegmentet hvor implantatstøttet protetikk anses som det beste behandlingsalternativet. Det tas sikte på å undersøke 25 personer med tap av 1 tann og 25 personer som har tapt 3-4 tenner og som skal erstattes med 2-3 implantater.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2568 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 02.09.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Eirik Ellingsen
Forskningsansvarlig(e):  Odontologisk fakultet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er støttet av Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Sluttmelding/publikasjon: Nøyaktighet ved guidet implantatkirurgi og scanning for protetiske konstruksjoner
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst