Forskningsprosjekt


Mekanisk ventilasjon ved åpen bukkirurgi, forlengelse av 2011/1610

Vitenskapelig tittel:

Protective Ventilation during General Anaesthesia for Open Abdominal Surgery - a Randomised Controlled TrialProsjektbeskrivelse:
Mekanisk ventilasjon under anestesi vil ofte føre til at deler av lungene klapper sammen - "atelektasedannelse". Dette er vist å forekomme hyppig. Atelektaser er forbundet med postoperative komplikasjoner, og hos intensivpasienter har man vist at det er gunstig å forebygge det. Det er nærliggende å anta at også operasjonspasienter vil ha nytte av forebyggende tiltak, men dette er ikke vitenskapelig vist. Denne studien skal prøve å finne svaret ved å sammenlikne to måter å puste for pasienten under narkose. Begge brukes i dag. Den mest brukte, som er å puste for pasienten med lavt trykk, skal sammenliknes med å bruke noe høyere luftveistrykk. Høyere luftveistrykk vil forhindre at deler av lungene klapper sammen. Deretter ser man hvilken gruppe som får færrest komplikasjoner postoperativt og kortest sykehusopphold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/352 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: jmellin@online.no
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Går under daglig drift.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst