Forskningsprosjekt


Blødning etter fødsel - har embolisering redusert antall hysterektomier og kan dermed bevare fertiliteten til flere kvinner?

Vitenskapelig tittel:

«Behandling av postpartum blødning - Har embolisering som et fertilitetsbevarende alternativ redusert antall hysterektomier?»Prosjektbeskrivelse:
Alvorlig blødning etter fødsel utgjør en betydelig årsak til mødredødelighet. Blødning etter fødsel stoppes på flere måter; ved bruk av medisiner eller ved ulike operasjonsmetoder. Blant annet kan hele livmoren fjernes (hysterektomi). Man kan også stoppe slik alvorlig blødning ved å tette blodkar som går inn til livmoren, såkalt embolisering. Denne typen behandling er mindre omfattende enn en stor operasjon som fjerner hele livmoren. Med embolisering kan kvinner igjen bli gravide. Det kan de ikke etter en hysterektomi. I prosjektet ønsker man å finne ut om behandling av alvorlig blødning med embolisering reduserer antall hysterektomier. Man ønsker også å vite mer om hvilke komplikasjoner kvinner har hatt etter embolisering. Svar på disse spørsmålene kan gi kvinner med alvorlig blødning etter fødsel bedre behandling. Det skal inkluderes 50 deltagere. Data omfatter journalopplysninger for hysterektomerte i perioden 2003-2010 (årsak og behandling) og for emboliserte 2007-2010 (årsak og behandling), i tillegg til spørreskjema for emboliserte. Samtykke innhentes for deler av data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2475 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mee Kristine Aas-Eng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kvinneklinikken Oslo universitetssykehus UllevålForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst