Forskningsprosjekt


Effekten av snorkeskinnebehandling

Vitenskapelig tittel:

Er denne behandlingsformen sammenlignbar med andre behandlingsmetoder som kvalifiserer til trygderefusjon?Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt for utprøving av medisinsk utstyr som ikke er CE-merket. Det planlegges å ta i bruk en ny snorkeskinnedesign basert på en metallkonstruksjon (TheraSom® Cast) som kan ha god effekt på OSAS (obstruktivt søvnapnésyndrom). Denne behandlingen gis i dag ikke grunnlag for trygderefusjon. Hvis effekt av snorkeskinnebehandling kan dokumenteres kan dette endres. Man sammenligner effekten av snorkeskinner mot andre behandlingsmetoder som gir rett til trygderefusjon. Søker håper at også snorkeskinnebehandling vil kunne gi trygderefusjon. Det skal rekrutteres 120 personer til studien. Deltakerne fordeles på grupper: snorkere og personer med pustestanser som er milde, moderate og alvorlige. Deltagerne skal fylle ut Epworth søvnighetsskala. Testperioden synes å vare 3 måneder. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2634 Prosjektstart: 19.12.2011 Prosjektslutt: 20.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Reinert Amundsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil søke om midler fra offentlige og private instanser.

Tannkompetansesenter Vest skal velge ut cirka 4 av 11 prosjekt i løpet av desember 2011. Dersom mitt porsjekt blir valgt ut, vil TK Vest bidra med midler.

Uansett vil jeg kunne starte opp prosjektet uten tilførsel av midler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst