Forskningsprosjekt


IBD i Rogaland

Vitenskapelig tittel:

Management of Inflammatory Bowel Disease in the Stavanger area – a prospective evaluation of standardized treatment regimens on disease outcome with focus on mucosal healing and associations to fatigueProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en prospektiv kohortstudie. Målgruppen er alle nydiagnostiserte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt, i Rogaland. Formålet er en kartlegging av behandling og behandlingsrespons. Sekundære mål er å beskrive populasjonen med IBD i Rogaland, beskrive komplikasjonsrate kartlegge fatigue, bestemme den genetiske profilen og hvordan sykdommen påvirker bruk av ressurser i helsetjenesten. Det legges opp til at prosjektet skal danne utgangspunkt for flere PhD prosjekter. Opplysninger til studien vil innhentes ved kliniske undersøkelser og ved hjelp av spørreskjemaer. Pasientene skal møte til kontroll etter 3, 11, 15, 23 og 35 måneder. Det skal tas blodprøver, fecalprøver og mukosale biopsier. Det skal senere gjøres cytokineredox og mRNA ekspresjonsanalyser. Data om livskvalitet skal også registreres. Det planlegges å rekruttere 100 deltakere til studien. Det planlegges å opprette en forskningsbiobank med navnet ”Gastroenterologisk biobank SUS”. Ansvarshavende er Tore Bjørn Grimstad. Bobanken planlegges å vare til 2016. Deltakerne samtykker til innsamling og bruk av det biologiske materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2631 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Grimstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Støtte fra SUS forskningsutvalg

Personlige stipender/forskningsmidler hos prosjektmedarbeidere

Støtte fra seksjonens forskningsfond

(Søkt om) støtte fra Abbott (25% forskningsspl stilling 1 år)

Støtte fra SUS forskningsutvalg

Personlige stipender/forskningsmidler hos prosjektmedarbeidere

Støtte fra seksjonens forskningsfond

(Søkt om) støtte fra Abbott (25% forskningsspl stilling 1 år)Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
Gastroenterologisk biobank SUS
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
21.08.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst