Forskningsprosjekt


Kreft og hjerneinfarkt - Næss

Vitenskapelig tittel:

"The Connection between Cerebral Stroke and Cancer"Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Prosjektets formål er å studere forekomsten av kreft hos hjerneslagpasienter, og om hjerneslag forekommer hyppigere hos kreftpasienter. Pasienter som har fått diagnosen hjerneinfarkt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus har fra 2006 har blitt forespurt om å delta i T-SLAG studien (nå NORSTROKE). 1528 pasienter deltar og det søkes nå om å få koble opplysninger registrert om disse til Kreftregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2504 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Halvor Næss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil utføres av en Forskerlinjestudent som får sine driftsmidler fra NFR gjennom UiB, uten andre finansieringskilder.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1528

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i Medisin, Nivå: Forskerlinjestudent
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
12.04.2018 REK vest