Forskningsprosjekt


Undersøkelse av betennelsesmarkører og andre markører i blod fra pasienter med alvorlig, kronisk, marginal periodontitt.

Vitenskapelig tittel:
Inflammatory and hematological markers in patients with advanced periodontitis.

Prosjektbeskrivelse:
Nyere forskning indikerer at kronisk tannløsningssykdom (kronisk marginal periodontitt) kan bidra til utvikling av hjertekarsykdom. Både produkter fra tannkjøttbakterier og frigjøring av betennelsesmediatorer fra betent tannkjøtt til blodbanen kan være av betydning. Søknaden gjelder en pilotstudie som tar sikte på å måle en rekke betennelsesmarkører og andre markører i blod fra en gruppe pasienter med avansert, kronisk, marginal periodontitt før behandlingsstart og sammenlikne med tilsvarende verdier hos en kontrollgruppe av friske pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1807 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Morten Enersen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst