Forskningsprosjekt


Betydning av genetisk variasjon i CYP-enzymer for effekt/bivirkning av quetiapin

Prosjektbeskrivelse:
Quetiapin er det atypiske antipsykotiske legemidlet som har økt mest i bruk i Norge de siste årene. Det er vist stor variasjon i serumkonsentrasjon av quetiapin hos pasienter som får samme dosering. En mulig årsak til denne variasjonen er genetiske forskjeller i evne til å omsette quetiapin. Tidligere studier i dette doktorgradsprosjektet har vist at CYP2D6 og CYP3A, som begge er genetisk polymorfe enzymer, er involvert i metabolismen av quetiapin. Formålet med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad genetisk variasjon i disse enzymene bidrar til variasjon i serumkonsentrasjon av quetiapin og den aktive metabolitten N-dealkylquetiapin. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne danne grunnlag for en mer individtilpasset behandling av psykiatriske pasienter og dermed optimalisere behandlingseffekt og redusere risiko for bivirkninger. Data fra 400 psykiatriske pasienter er allerede innsamlet som ledd i kvalitetssikring og optimalisering av legemiddelbehandling. Data hentes fra database over serumkonsentrasjonsmålinger og farmakogenetiske analyser. Fra labsystemet Swisslab hentes følgende opplysninger: konsentrasjon, genotype, alder, kjønn, dose, eventuelt bruk av andre legemidler og tid mellom siste dose og prøvetaking. Det skal ikke innehentes nye prøver i prosjektet. Humant biologisk materiale skal hentes fra en diagnostisk biobank, og det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank. Forskningsbiobankens navn er ”CYP3A5 og quetiapin”, ansvarshavnede er Helge Refsum. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av materialet. Det søkes om fritak fra å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2473 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Monica Hermann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fullfinansiert av egen institusjonForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
CYP3A5 og quetiapin
DNA-prøver for mutasjonsanalyse av legemiddelmetaboliserende enzymer. Melding nr. 524 Filnavn: 1210-2005-103853.xml
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst