Forskningsprosjekt


Biokjemiske endringer i ernæringsstatus, immunologi og miljøgifter under svangerskap og amming

Vitenskapelig tittel:

Biokjemiske endringer i ernæringsstatus, immunologi og miljøgifter under svangerskap og ammingProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Ved Laboratoriet for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus etableres det nå referanseområder for mikronæringsstoff hos voksne. Spormetaller og vitaminer inngår i en rekke viktige prosesser i kroppen og i denne studien ønsker en å definere egne referanseområder for stoffer som kan ha betydning for svangerskap, amming og barnet. 150 gravide og ca 60 ikkegravide, fertile kvinner ønskes rekruttert. Det vil bli innhentet data om kosthold og levevaner samt blodprøver og morsmelkprøver på ulike tidspunkt i svangerskapet og spedbarnstiden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2447 Prosjektstart: 13.12.2011 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Lise Bjørke Monsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delfinansiert fra Forskningsfondet ved LKB, dels er det kvalitetsforbedring og dekkes av vanlige driftsmidler ved LKB.

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 210

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Ph.D.
Materiale fra biobank:
Mikronutrient status hos fertile kvinner
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest
04.06.2015 REK vest
06.02.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest