Forskningsprosjekt


Hvordan går det med pasientene etter hjertestans?

Vitenskapelig tittel:

Out-of-hospital cardiac arrest – langtidsutkomme av personer etter hjertestansProsjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien var den høye overlevelsesraten ved hjertestans utenfor sykehus (OHCA) i Stavangerregionen. Imidlertid manglet en data om langtidsutkomme for disse pasientene, noe man søkte om i form av en registerstudie og fikk godkjent av REK Vest. Det ble hentet inn samtykke fra de som var i live og det ble innvilget fritak fra samtykkekravet fra de døde. Foreliggende endringsmelding gjelder ønske om hente inn noen flere opplysninger om det primære sykehusoppholdet direkte etter hjertestans og hvor pasientene ble utskrevet etter det primære sykehusoppholdet. Det er opplyst at dette gjelder opplysninger for ca 250 pasienter. En søker nå om å få hente inn disse opplysningene uten å hente inn samtykke, altså om et fritak fra samtykkekravet. Endringssøknaden omfatter også en justering av tidsperioden for de data som samles inn fra 01.01.01 – 31.12.10 til 01.06.02 – 31.05.11. Dette fordi en da tar utgangspunkt i tidspunktet for innføring av terapeutisk hypotermi som ble innført som behandlingsprosedyre ved Stavanger universitetssjukehus 01.06.02.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2425 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Corinna Vossius
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Stavanger Acute Healthcare Research Group (SAR). Det skal også søkes midler ved Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest (RAKOS) og eventuel Lærdals Fond for Akutt medisin.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2012 REK vest
15.05.2012 REK vest