Forskningsprosjekt


En Internasjonal Randomisert Kontrollert Multisenterstudie av Internett-basert Kognitiv Atferdsterapi for Sosial Angst

Vitenskapelig tittel:

An International Multicenter Randomized Controlled Trial of Computerized Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety DisorderProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vedrører utvikling og etterfølgende klinisk utprøving av et 13-ukers internett-basert kognitivt atferdsterapeutisk behandlingsprogram for sosial angst. Programmet understøttes av en smart-telefonapplikasjon, som, ved å overvåke progresjon, motivere, og støtte pasientene i deres daglige funksjon og i hjemmearbeidet mellom ukentlige internettsesjoner, gjør at pasientene følges tettere enn i konvensjonell psykoterapi. Studien vil også undersøke demografiske og etniske faktorers innvirkning på effekten av programmet, hvilket er av avgjørende betydning for å kunne vite hvem som egner seg for slik behandling. Deltakernes sosiale angst vil måles ved hjelp av anerkjente, reliable måleinstrumenter både ved klinikerbedømmelse og selvrapportering før behandling, etter behandling og 12 måneder etter avsluttet behandling. Internett-basert behandling har flere viktige fortrinn i forhold til tradisjonell psykoterapi: den er letttilgjengelig, ikke-stigmatiserende og kostnadseffektiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2499 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Martin Balslev Jørgensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det ansøkes om finansiering først ved Helse Finnmark. Økonomisk avtale vil bli ettersendt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK nord