Forskningsprosjekt


Biomarkører ved cøliaki

Vitenskapelig tittel:

Biomarkers in a follow-up study in celiac disease patientsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å studere spesifikke biomarkører knyttet til cøliaki. Man skal se på disse biomarkørene i cøliakipasienter før og etter oppstart med behandling i form av glutenfri kost. Siktemålet med studien er å utvikle en ny diagnostisk metode for cøliaki og en metode for oppfølging av behandlede pasienter, samt å øke forståelsen av sykdomsmekanismen ved cøliaki. Det skal inkluderes 30 forskningsdeltakere, som rekrutteres blant pasienter som henvises til spesialisttjenesten med mistanke om cøliaki. Pasientene skal behandles etter vanlige retningslinjer. For pasientene innebærer deltakelse at de må møte på flere undersøkelser, inkludert blodprøvetakning, enn ved vanlig oppfølging. Blodprøvene skal bevares i den eksisterende forskningsbiobanken ”Mekanismene for cøliaki”. Deltakerne samtykker til utlevering av materialet til samarbeidspartnere i andre land, inkludert land som ikke nødvendigvis tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2472 Prosjektstart: 28.11.2011 Prosjektslutt: 27.11.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Centre for Immune Regulation har støtte fra flere kilder inkludert Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo. Doktorgradsstudent Asbjørn Cristophersen har støtte fra Universitetet i Oslo.    Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD grad
Materiale fra biobank:
Mekanismene for cøliaki, Biobank nr 305
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst