Forskningsprosjekt


Bruker spør bruker om erfaringer med ACT

Vitenskapelig tittel:

User asks user on experiences with ACTProsjektbeskrivelse:
Dette prosjektet er en del av den nasjonale forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet skal kartlegge brukeres erfaringer med ACT-team og analysere hvilken betydning disse forhold har som mulige forklaringsvariabler for variasjon i forløpet for brukere av ACT-team. Studien er en naturalistisk undersøkelse av 200 pasienter som samtykker til å delta i evalueringen av ACT-team. Intervjuet gjennomføres av brukere som er opplært som intervjuere av Erfaringskompetanse. Hoveddelen av intervjuet vil være semistrukturert, basert på etablerte måleinstrumenter, supplert med noen åpne spørsmål. Prosjektet vil gi kunnskap om brukernes erfaringer, som det er viktig å evaluere før videre utbredelse av ACT-team. Det er særlig viktig å få kunnskap om hvordan brukere opplever tilbudet, støtte for sin egen bedringsprosess, viktige relasjoner og viktige hendelser. Prosjektet er også et ledd i å utvikle reell brukerdeltakelse i forskningsprosjekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2573 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet finansierer datainnsamlingen. Prosjektmedarbeiderne gjennomfører arbeidet som en del av sine eksisterende stillinger.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK