Forskningsprosjekt


Spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste - Holmen

Vitenskapelig tittel:

Utvikling og validering av et spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste.Prosjektbeskrivelse:
I dag finnes det ikke noe godt og enkelt måleverktøy for opplevd tvang som kan brukes i ulike behandlingssituasjoner og under gjennomføring av psykisk helsevern. Et slikt mål er viktig for å få vite mer om tvang i psykisk helsevern, og for å nå offentlige mål om reduksjon av tvang, herunder redusert opplevd tvang. Helsedirektoratet har finansiert utvikling av et slikt verktøy i form av et spørreskjema om opplevd tvang. Utkast til et slikt skjema er utarbeidet ved Ahus med grunnlag i faglitteratur, eksisterende pasienttilfredshetsmålinger, samt kunnskap om erfaringer med tvungent psykisk helsevern i Norge. Spørreskjemaet forsøker å operasjonalisere flere aspekter av opplevd tvang. Det skal prøves ut hos pasienter og brukere i ulike tjenestetyper i psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste i to runder. Dette for å sikre kunnskap om hva spørreskjemaet måler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2574 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst