Forskningsprosjekt


Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere funksjonen til respiratorisk sinusarytmi hos friske mennesker. Mer konkret skal man å undersøke om overtrykksventilasjon endrer respiratorisk sinus arytmi på normale pustefrekvenser. Datainnsamlingen baserer seg på registrering av hjertefrekvens, blodtrykk, blodstrøm og pustemønster i hvile og under pusting mot varierende overtrykk. Det skal inkluderes totalt 20 friske deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2576 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Prosjektleder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder og prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Sluttmelding/publikasjon: Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst