Forskningsprosjekt


Risiko for sekundærkreft etter stråleterapi for prostatakreft - Hernes

Vitenskapelig tittel:

Secondary cancer after radiotherapy for prostate cancer; a Norwegian population based study

Secondary cancer after radiotherapy for prostate cancer; a Norwegian population based studyProsjektbeskrivelse:
Dette er en kvantitativ registerstudie som skal gi mer kunnskap om risikoen for sekundær kreft som følge av strålebehandling i forbindelse med behandling av prostatakreft. Studien vil gi ny kunnskap som i noen tilfeller kunne være avgjørende for valg av behandling i framtida. Studien omfatter ca 5000 pasienter som har fått høydosebehandling og evt. kirurgisk behandling fra 1992-2007. Studien skal benytte en avidentifisert forskningsfil fra Kreftregisteret, som er hjemlet i Kreftregisterforskriften. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten og at prosjektmedarbeiderne får tillatelse til å innhente de stråledataene som skulle vært rapportert fra Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus (OUS)) til Kreftregisteret, men som ikke er gjort på grunn av resurssituasjonen ved Kreftregisteret og OUS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2623 Prosjektstart: 31.12.2011 Prosjektslutt: 24.11.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ehh@ous-hf.no
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av et PhD prosjekt. PhD studenten er finansiert i 2år via midler fra Kreftforeningen og det vil bli søkt om videre finansiering fra Helse-SørØst og Kreftforeningen i 2012.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Dr.grad
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst