Forskningsprosjekt


Prospektiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeatferd i en befolkningsunderskelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Prosjektbeskrivelse:
Det er tidligere funnet sammenheng mellom suicidalitet og serummålinger av (i) stoffskiftemarkører, (ii) lipider og (iii) cytokiner. I en prospektiv undersøkelse av pasienter i en akuttpsykiatrisk avdeling ble det funnet sammenhenger mellom lipidmålinger, og suicidalatferd og selvskading. Siktemålet med dette prosjektet er å undersøke om stoffskiftemarkører, lipider eller cytokiner målt i en befolkningsstudie, er prediktorer for seinere selvskadeatferd eller selvmord. Det skal benyttes helseopplysninger fra HUNT 2, HUNT 3, Dødsårsaksregisteret, og sykehusjournaler (diagnosekoder) i Nord-Trøndelag. Det skal også benyttes serumprøver fra HUNT 3 for cytokinmålinger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/409 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad om støtte til å betale for serum til cytokinanalyser fra HUNT biobank og publikasjonsavgift til HUNT søkes Forskningsutvalget ved Helse Møre og Romsdal. For øvrig dekkes lønnsutgifter over ordinære driftsmilder. Det er søkt et PhD stipend knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 115000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph D , Nivå: Klinisk medisin
Materiale fra biobank:
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2012 REK midt
15.06.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
05.12.2018 REK midt