Forskningsprosjekt


Liberate - en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved multippel sklerose

Vitenskapelig tittel:

The Liberate study; a multicenter, multinational, observational study to collect information on safety and to document the drug utilization of Fampyra® when used in routine medical practise.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF og Biogen Idec Norway AS som forskningsansvarlige for prosjektet. Prosjektet er en internasjonal multisenterstudie for observasjon og registrering av sikkerhet ved behandling med medikamentet Fampyra® hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS). Fampyra® er en kaliumkanalblokker som gir bedring av gangfunksjonen hos MS-pasienter som har problemer med å gå. Hensikten med studien er å innhente ytterligere sikkerhetsdata ved bruk av Fampyra® ved MS. Pasientene vil bli behandlet med Fampyra® uavhengig om de deltar i studien eller ikke. Det vil ikke bli utført noen medisinske prosedyrer i studien som ikke er rutine i vanlig legepraksis. Antall forskningsdeltakere i Norge vil være 205 voksne pasienter, av i alt 5000.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2440 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor for studien er Biogen Idec Inc.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 205

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
19.04.2012 REK vest
15.05.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
16.05.2013 REK vest
08.01.2015 REK vest
31.01.2018 REK vest
30.05.2018 REK vest