Forskningsprosjekt


Sykdomsoppfatninger blant personer med brystsmerter. Hvordan kan de forstår og eventuelt endres?

Vitenskapelig tittel:
Promoting better recovery for people who receive normal exercise test results in rapid access chest pain clinic: A randomised controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn for prosjektet: Et stort antall pasienter som blir henvist til poliklinisk undersøkelse for brystsmerter får beskjed at deres smerte er av ikke-kardiologisk karakter. Et felles kjennetegn ved denne gruppen av pasienter, er at de ofte konsulterer lege for sine plager og at de rapporterer lav livskvalitet preget av angst og depresjon. Hensikten med dette prosjektet er å fremme bedre livskvalitet og rehabilitering for denne gruppen pasienter. Det foreligger svært lite forskning på dette feltet. Prosjektet har derfor høy aktualitet og kan få internasjonal betydning. Formål med prosjektet: 1. Frembringe kunnskap om effekter av tiltak som kan gi reduksjon i brystsmerter og bruk av helsetjenester hos pasienter med brystsmerter av ikke-kardiologiske årsaker. 2. Måle effekter av tiltak etter 6 og 12 måneder på mestringsatferd, angst, depresjon, livskvalitet, sosial funksjon og reduksjon i helsebekymringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2243 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Terje A. Murberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Ph. D
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord
16.02.2012 REK nord
13.08.2015 REK nord