Forskningsprosjekt


Årsaker til alvorlig febersykdom på Zanzibar

Vitenskapelig tittel:

Etiologi ved sepsis hos feberpasienter på ZanzibarProsjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Infeksjoner av blodbanen gir høy sykelighet og dødelighet i land med lav inntekt. Det finnes lite systematisk kunnskap om hvilke mikrober som forårsaker infeksjoner av blodbanen hos pasienter i Tanzania. I prosjektet vil man undersøke pasienter med feber som legges inn på Mnazimmoja Hospital på Zanzibar, Tanzania ved å anlegge blodkulturer fra pasientene. Formålet med prosjektet er å identifisere de isolerte mikrobene og undersøke følsomheten av antimikrobielle midler. Resultatene kan bidra til å utvikle retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler og for å forbedre infeksjonskontrollen ved sykehuset. 300 pasienter (voksne og barn) vil bli inkludert i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2439 Prosjektstart: 07.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Blomberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utstyr (blodkulturflasker, dyrkningsmedia, teknisk utstyr for blant annet identifikasjon, resistensbestemmelse) og utgifter til drift blir dekket fra Nasjonalt kompetansesenter for tropiske infeksjonssykdommer, medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Det er sendt søknad til Vestreviken HF om dekning andre kostnader: reise-og opphold Annette Onken 3 måneder (inkludert sykeforsikring, malariaprofylakse) 50000 Kr. (etter bilag)

Ingen lønnsutgifter for Annette Onken: hun bruker 3 måneder av overlegepermisjonenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Første del av mulig fremtidig utdanningsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
29.11.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest