Forskningsprosjekt


En observasjonell studie for å undersøke behandling av Dupuytrens kontraktur

Vitenskapelig tittel:

A non-interventional post approval commitment study to evaluate the outcomes of the various treatment options for Dupuytren's Contracture.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF og Pfizer Inc. som forskningsansvarlige for prosjektet. Dupuytrens kontraktur er en langsomt fremskridende sykdom som påvirker bindevevet i håndflaten og fører til sammentrekning av senedrag i håndflaten og fingrene. Prosjektet er del av en internasjonal multisenterstudie (observasjonell fase IV) der man vil undersøke behandling av Dupuytrens kontraktur. Xiapex® med innhold av collagenase er det eneste godkjente legemiddel mot Dupuytrens kontraktur. Andre behandlingsmetoder er to former for kirurgi (fasciectomi og fasciotomi). Formålet med studien er å undersøke sikkerhet og effekt av de tre behandlingsmetoder ved Dupuytrens kontraktur over en femårsperiode. Antall forskningsdeltakere i Norge er 20, og det totale antallet deltakere i multisenterstudien er 250.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2438 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Herje
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Pfizer finansierer prosjektet. Økonomisk avtale ettersendes når denne er ferdig forhandlet og signert.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Sluttmelding/publikasjon: En observasjonell studie for å undersøke behandling av Dupuytrens kontraktur
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK vest
19.04.2012 REK vest
16.05.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
14.01.2016 REK vest
16.08.2017 REK vest