Forskningsprosjekt


Hørselstap i barndommen og senere i livet

Vitenskapelig tittel:

Hørselstap i barndommen og senere i livet. Hvor godt predikerer tidlig hørselstap senere hørselstap, andre helseforhold og psykososial utvikling?Prosjektbeskrivelse:
Konsekvensene av hørselstap tidlig i livet kan være av betydning for senere psykososial utvikling og helse, og dermed ha betydning i et folkehelseperspektiv. Mulige konsekvenser kan være lavere utdannelse, inntekt og deltakelse i arbeidslivet enn blant befolkningen ellers, dårligere sosialt nettverk, og nedsatt psykisk helse. I perioden 1954-86 fikk alle elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag sin hørsel undersøkt i løpet av skoletiden. Alle 8407 elever som testet positivt i hørselsscreeningen ble tilbudt undersøkelse av ØNH-spesialist. Man skal benytte data fra HUNT 1-3, Hørselsundersøkelsen i NT, skoleundersøkelsene og befolkningsregistre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2466 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 28.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bo Engdahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter til koding og elektronifisering av data, 1-2 årsverk, bekostes av FHI. Det er bevilget penger fra Extrastiftelsen gjennom Hørselshemmedes landsforbund til et doktorgradsstipend. Det søkes midler fra bla NFR om finansiering av to forskningsprosjekter.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8047

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin og psykologi, Nivå: PhD, Postdoc
Del av forskningsprogram:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Genetic and environmental study of hearing loss in Nord-Trøndelag country (HUNT))

 


Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst