Forskningsprosjekt


Humant choriogonadotropin (hCG) i tidlig svangerskap

Vitenskapelig tittel:

A successful pregnancy: the role of human chorionic gonadotropin (hCG)Prosjektbeskrivelse:
Pregnancy may be diagnosed by detection of human chorionic gonadotropin (hCG) in serum or urine shortly after implantation of the embryo. The role of hCG in human pregnancy is insufficiently described, but hCG is likely to be crucial in the hormonal regulation of early pregnancy and also in subsequent placental and fetal growth. Hence, the large variation in hCG concentrations may have biological functions. HCG may have a function in the development of new vessels in the placenta (angiogenesis). If that is true, hCG concentrations may vary according to maternal hypoxia and with circulating factors that regulate angiogenesis. i) We address the following questions regarding the variation in hCG concentrations: •Is maternal body mass index (BMI) associated with hCG concentrations in very early pregnancy? •Are maternal or paternal age associated with hCG concentrations in very early pregnancy? •Are hemoglobin levels associated with hCG concentrations in early pregnancy? Prosjektet er en oppfølgingsstudie av ca. 4000 IVF-behandlete kvinner som undersøkte hCG på dag 12 etter embryotransfer på Rikshospitalet i perioden 1999-2011. Det skal ikke innhentes nye data. Data hentes fra Medisinsk fødselsregister og elektronisk pasientjournal. Pasientene har tidligere gitt samtykke til at informasjon om fødsel kan innhentes. Ved neste prosjektsøknad ber vi prosjektleder om å fylle ut skjema på norsk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2465 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 30.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Eskild
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Forskarane er lønna ved helseinstusjonar og universitetet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4000

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst