Forskningsprosjekt


Sykepleierråd på legevakt – forstår pasientene informasjonen og følges rådene?

Vitenskapelig tittel:
Ikke foreløpig

Prosjektbeskrivelse:
Sykepleiere ved legevaktsentraler og legevakter i Norge spiller en sentral rolle ved vurdering av og beslutninger om pasientprioritering og hastegrad. 77 % av alle henvendelser til legevaktene i Norge er ”grønne” hastegrader, det vil si henvendelser som ikke haster, og sykepleiere ved legevaktsentraler håndterer ca 30 % av alle kontakter uten å konferere med lege. Medisinske råd av sykepleier dokumenteres i elektronisk journal ved legevaktene og i tillegg brukes lydlogg som et supplement til denne dokumentasjonen ved flere legevakter. Det er ikke undersøkt i Norge i hvilken grad pasienter eller innringere oppfatter og forstår informasjon som blir gitt dem av sykepleier, eller om de følger rådene de får ved henvendelse til legevaktsentralen. Det er gjort flere studier om pasientprioritering og sykepleierrådgivning i andre land, men etter hva vi har funnet er det ikke benyttet kombinasjonen lydlogg og intervju med innringere som grunnlag for å vite om rådene følges eller om de er forstått. Målet med studien er å undersøke hvordan sykepleiers informasjon og medisinske råd oppfattes av innringer til legevaktsentralen, og i hvilken grad rådene følges. Følgende forhold skal vurderes og beskrives/måles: 1. Samsvar mellom dokumenterte råd (lydlogg) og pasientens forståelse av rådene 2. Følger pasientene sykepleierrådene som gis?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2221 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Elisabeth Holm Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord