Forskningsprosjekt


Evaluering av behandlingsrutiner og pasientenes behandlingsresultat etter venøse blodpropper

Vitenskapelig tittel:

"Evaluating Management Routines and Patients' Outcome after Venous Tromboembolism."Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å evaluere langtidsresultatene hos pasienter som har blitt behandlet for dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli (LE). Utgangspunktet er alle registrerte i tromboseklinikkregisteret (opprettet i 2005) ved Sykehuset i Østfold Fredrikstad (SØF), i alt 600 personer. De gjenlevende vil bli innkalt til en etterundersøkelse der følgende skal kartlegges: Nåværende helse, forekomst av posttrombotisk syndrom, kronisk pulmonal hypertensjon, bruk av elastisk strømpe og livskvalitet. Det siste vil bli sammenlignet med tilsvarende hos venner/slektninger som vil tjene som kontrollgruppe. Et spørreskjema som kartlegger utfallet etter lungeemboli foreligger ikke på norsk, og dette skal oversettes og valideres. Studien er samtykkebasert og innebærer ett studiebesøk hvor det vil bli foretatt en klinisk undersøkelse samt tatt blodprøve. Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare (avidentifiserte) og koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2557 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egne prosjektmidlerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
15.08.2012 REK sør-øst
09.01.2013 REK sør-øst
13.02.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst