Forskningsprosjekt


En undersøkelse av pålitelighet og gyldighet av et spørreskjema om eksistensielt velvære

Vitenskapelig tittel:

The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Group  - An International Field Study of the Reliability and Validity of an EORTC Spiritual Wellbeing ModuleProsjektbeskrivelse:
Det å være i stand til å identifisere pasienters bekymringer når det gjelder deres eksistensielle velvære er oppfattet som en viktig del av omsorg for kreftpasienter, særlig de med avansert/ikke kurerbar kreft. Den europeiske organisasjonen for forskning på kreft og livskvalitet [the Quality of Life Group (QLG) of the European Organisation for Research into Treatment of Cancer (EORTC)], har derfor utviklet et spørreskjema for å undersøke eksistensielt velvære hos pasienter som får lindrende behandling. Fase I-III er avsluttet, og fase IV skal nå gjennomføres i en rekke europeiske land. Det skal rekrutteres i alt 360 pasienter, hvorav 40 i Norge. Spørreskjema skal utfylles to ganger med ca en måneds mellomrom. Det bes om samtykke fra pasientene til at forskerne kan lese journalen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2464 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.08.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen blir finansiert av livskvalitetsgruppen i den europeiske kreftorganisasjonen EORTC the Quality of Life Group (QLG) of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).  Organisasjonen har sin base i Brussel, Belgia.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
21.10.2014 REK sør-øst