Forskningsprosjekt


Sectio-økonomiprosjekt - Michelsen

Vitenskapelig tittel:

Cost-benefit analysis of reducing postoperative infections after cesarean section at Bærum Hospital from 2006 - 2010.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å å kartlegge kostnadene samfunnet har ved postoperative infeksjoner. Det tas utgangspunkt i data fra prosjektet "Reducing post cesarean surgical wound infection rate: an improvement project in a Norwegian maternity clinic", og dette prosjektet bygger videre på dette. Datainnsamlingen baserer seg på spørreskjema og intervju per telefon, samt pasientjournal og registerdata. Det skal inkluderes totalt 46 deltakere i studien. Disse vil være keisersnittpasienter ved Bærum sykehus i perioden 2006-2010 som fikk postoperativ sårinfeksjon. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2579 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 30.08.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: henrik.michelsen@gmx.de
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF - Bærum sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bærum sykehus, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp (prosjektleder får avsatt tid* i arbeidstiden for gjennomføring av telefonintervju/innsamling og systematisering av data).

*Fordypningstid som lege i spesialisering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 46

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst