Forskningsprosjekt


Meso-Lunge Prosjektet - Translasjonsforskning på asbestutløst lungekreft og mesotheliom

Vitenskapelig tittel:

Meso-Lung Project: Translational studies of asbestos-induced human mesothelioma and lung cancerProsjektbeskrivelse:
Lungekreft og mesotheliom er asbest-relatert kreft, respektivt for ca. 20% og 80%. Fem-års overlevelse for alle stadier under ett er på 15% og nær 0% respektivt. Insidensen er økende, ca 125 millioner mennesker eksponeres for asbest idag og latenstiden fra asbest-eksposisjon til kreftutvikling er 10-60 år. Tidlig diagnostikk med serum-markører vil kunne øke overlevelsen betraktelig. MicroRNA er en klasse ikke-kodende RNA-molekyler, >900 hos mennesket, som hver regulerer RNA ekspresjonen post-translatorisk av opptil hundretalls gener. I denne gruppen molekyler, har man har funnet nye lovende biomarkører blant annet for kreft. Dette har blitt lite studert for lungekreft og mestheliom. Ved genomvid screening av microRNA i serum i HUNT biobank hos de som serere fikk disse sykdommene, med tilsvarende friske kontroller, vil man lete etter spesifikke og sensitive markører for tidlig diagnostikk. Klinikere, molekylærmedisinere og bioinformatikere vil samarbeide om dette prosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/168 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Oluf Dimitri Røe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Helse Nord-Trøndelag, IKM, NTNU, NFR.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 270
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 200

Materiale fra biobank:
HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
14.08.2014 REK nord
24.11.2016 REK nord
19.04.2018 REK nord