Forskningsprosjekt


Postoperativ behandling for personer operert for artrose i CMC1

Vitenskapelig tittel:

Postoperativ behandling for personer operert for artrose i tommelens carpometacarpalledd: en randomisert kontrollert studie.Prosjektbeskrivelse:
I denne randomiserte kontrollerte studien ønsker en å undersøke hvorvidt tidligere mobilisering etter kirurgi medfører raskere gjenvinning av håndfunksjon (aktivitetsutførelse, leddbevegelighet, håndkraft) i løpet av kortere tid. I tillegg ønsker en å måle pasienttilfredshet med den nye forløpet sammenlignet med det nåværende (konservative) forløpet. Intervensjonen vil bestå av postoperativ behandling etter interposisjonsartroplastikk i CMC1. Deltakerne i kontrollgruppen får den behandlingsformen som per i dag er standard postoperativt forløp: gipslaske i to uker, deretter stiv ortose i fire uke, med oppstart av håndøvelser etter to uker. Intervensjonsgruppen får gipslaske i to uker, deretter myk ortose i fire uker, også de med oppstart av håndøvelser etter to uker. Det skal rekrutteres 70 pasienter til studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/313 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 30.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: merete.hermann@diakonsyk.no
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Norske kvinners sanitetsforenings forsknings- og utviklingsfond med kr 296 700. Pengene skal finansiere lønnsmidler for en terapeut i 20% stilling over to år (forberedelser til prosjekt, analyser, rapportskriving og formidling av resultater), innkjøp av instrumentet Pollexograph og deltagelse på internasjonal kongress.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
21.10.2014 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst