Forskningsprosjekt


Procalcitonin-veiledet antibiotikabehandling hos pasienter med samfunnservervede nedre luftveisinfeksjoner (NLI) - Evaluering av nytteverdi for klinikerne ved bruk av procalcitonin algoritme - Gro Jensen

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et opplegg som tar sikte på å innføre et mer standardisert behandlingsregime ved bruk av antibiotika. Ifølge søker foreligger ingen felles nasjonale retningslinjer for varighet av antibiotikabehandling ved "samfunnservervede nedre luftveisinfeksjoner". Det framgår at målet for dette tiltaket er å innføre "Procalcitonin som rutineparameter ved mistanke om samfunnservervet nedre luftveisinfeksjon og samtidig etablering av Procalcitoninalgoritme for veiledet oppstart." Begrunnelsen for en slik innføring er "at procalcitonin er en bedre markør enn eksisterende infeksjonsparametre for å veilede oppstart og varighet av a.b. for pasienter med samfunnservervede nedre luftveisinfeksjoner". For kunne utarbeide en en algoritme for veiledning av oppstart og varighet av antibiotikabehandling basert på denne markøren skal en gjennomgå data fra 300 pasienter som legges inn med luftveisinfeksjon ved sykehuset. Data som skal registreres er alder, kjønn, PSI-score (pneumonia severity index) ved innkomst, CRP og PCT ved innkomst og seponering og varighet av antibiotikabehandling. Skjemaene med de registrerte opplysningene vil bli avidentifisert og levert prosjektansvarlig ved registrering i SPSS. Det planlegges ikke å innhente samtykke til å bruke opplysningene til dette prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/146 Prosjektstart: 16.01.2012 Prosjektslutt: 14.01.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gro Elisabeth Jensen
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus AS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Produsent av procalcitonin leverer hvert tredje kit gratis i ett år. Avtalt på mailForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biomedisin, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst