Forskningsprosjekt


Forekomst av tidligere gjennomgått kirurgi for vaginal desens eller fjerning av livmor i Nord Trøndelag (HUNT3) og assosierte faktorer

Vitenskapelig tittel:

The prevalence and associated factors with previous surgery for pelvic organ prolapse and/or hysterectomy, a population based cross sectional study in the county of North TrøndelagProsjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke prevalens av gjennomgått kirurgi for vaginal desens eller fjerning av livmor i Nord-Trøndelag. Videre skal man undersøke mulige risikofaktorer for slik kirurgi, samt assosiasjon med livskvalitet. Studien skal inkludere helseopplysninger fra alle kvinnelige deltakere i HUNT 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2521 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Risa Lonnee-Hoffmann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har pågående 3års forskningstipend fra samarbeidsorganet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 27779

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2012 REK midt
24.05.2013 REK midt