Forskningsprosjekt


Perioperativt kvalitetsregister i gastrokirurgi

Vitenskapelig tittel:

Som overProsjektbeskrivelse:
UNN Tromsø har brukt et kvalitetsregister, samtykkebasert i over 5 år. Dette er REK godkjent og har også delvis vært benyttet av andre norske avdelinger. Vi vil nå forenkle dette skjemaet, justere det litt og gjøre det mer aktuelt som et felles norsk kvalitetsregister med mål om at det skal kunne bli en nasjonal mal. Ettersom dette er en viss bruksendring jfr ERAS registeret finner vi det riktigst å be om fornyet godkjenning av REK
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2488 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2050

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristoffer Lassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig innenfor eksisterende budsjetterForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300000

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK nord