Forskningsprosjekt


Hjerteundersøkelse av barn innlagt med respiratorisk syncytialt virus (RSV) - infeksjon

Vitenskapelig tittel:

MYOKARDFUNKSJON HOS BARN  INNLAGT MED RESPIRATORISK SYNCYTIALT VIRUS (RSV)-INFEKSJONProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt som tar sikte på å undersøke respiratorisk syncytialvirus (RSV-infeksjoner) hos barn. Målet er å kunne kartlegge om forsinket kapillær refylningstid skyldes perifer sirkulasjon, redusert cardiac output og/eller hypovolemi . Resultatet av undersøkelsen kan ha betydning for behandlingsrutiner. Liknende studier har tidligere kun vært gjort på svært alvorlig syke pasienter. I dette prosjektet vil man undersøke myokards funksjon hos barn utenfor intensivavdeling. Prosjektet skal i første omgang gjennomføres som et pilotprosjekt. Senere kan det utvides til del av et doktorgradsarbeid. I pilotstudien skal det inkluderes 20 barn. Prosjektet vil utvides til ca. 150 barn hvis det finnes patologi blant de 20 første barna. I hovedsak dreier det seg om barn under 2 år. Kontroller rekrutteres blant friske barn. De syke barna vil utsettes for undersøkelser utover rutine. Det skal tas EKG og ultralyd av hjerte og hode, samt en ekstra blodprøve og eventuelt også invasivt blodtrykk. Humant materiale skal destrueres etter analyse. Data oppbevares avidentifisert til prosjektslutt da kodenøkler skal slettes. Prosjektet planlegges å vare til 1.11.2013.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2289 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Lee Solevåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker interne strategiske forskningsmidler ved Akershus Universitetssykehus og andre (eksterne) fond/legater.

Prosjektmedarbeider (von Tangen) søker D-stilling ved Anestesiavdelingen med 50% fordypning.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Lege i spesialisering, Anestesi, Nivå: Mulig ledende til medisinsk doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst