Forskningsprosjekt


Psoriasis artritt i Norge

Vitenskapelig tittel:

Epidemiology and clinical presentation of psoriasis arthritis (PsA) in ordinary rheumatology clinics - What’s the true picture of PsA in Norway?Prosjektbeskrivelse:
Psoriasis artritt (PsA) er en inflammatorisk leddsykdom som sees hos pasienter med psoriasis. Til sammenligning med revmatoid artritt (RA) er PsA mindre hyppig og mer heterogen i sin kliniske presentasjon. Både perifere ledd i armer og bein og ledd i ryggsøylen kan rammes og sykdommen gir ofte betennelse i senefester. Sammenlignet med RA er PSA mindre kartlagt og klinisk epidemiologisk kunnskap er mangelfull. I denne studien av uselekterte PsA pasient er formålet blant annet å undersøke forekomst av PsA i Norge. Videre vil man undersøke sykdomsalvorlighet, behandling, tilleggssykdommer (f.eks hjertekarsykdommer og beinskjørhet), livskvalitet, røntgen forandringer og ultralyd forandringer i muskel skjelett apparatet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/101 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.01.2034

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Glenn Haugeberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om støtte fra flere hold.

Til nå har støtte blitt gitt i form av avdelingsforskningstøtte fra SSHF. Videre er det gitt forskningstøtte fra legemiddelfirmaet Pfizer ("unrestricted grant").Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst