Forskningsprosjekt


Anti-TNF antistoffer ved IBD

Vitenskapelig tittel:
Måling av anti-TNF antistoffer under pågående behandling hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med alvorlig inflammatorisk tarmsykdom (Inflammatory bowel disease; IBD) behandles ikke sjeldent med såkalte monoklonale antistoffer for et signalmolekyl som er oppregulert i sykdomslesjonen kalt TNF. Slik anti-TNF behandling er blant de mest effektive behandlingsalternativene vi har, men er kostbar og virker ikke hos alle. Vi regner med at ca 1/3 av pasientene som settes på slik behandling blir helt friske (så lenge de tar medisinene), 1/3 blir bedre men ikke helt bra, og 1/3 har ikke effekt av medisinene. Vi observerer videre i klinisk bruk at medikamentene i starten virker fint, men effekten avtar med tiden. Preparatene er proteiner, og dermed faktisk kan gjenkjennes av pasientens immunsystem. Vi ønsker i prosjektet å etablere metode for måling av medikamentene i klinisk praksis og sammenligne disse data med klinisk respons.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/936 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 20.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut E. A. Lundin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt
21.06.2013 REK midt